3-CMC en Eutylone zijn vanaf nu verboden

verbod research chemicals

Vanaf morgen, 12 september 2023, treden er belangrijke wijzigingen in de Nederlandse wetgeving in werking met betrekking tot de regulering van psychoactieve stoffen. Het besluit van 4 september 2023, gepubliceerd in Staatsblad 2023, 289, bevat de officiële aankondiging van deze veranderingen. In deze blogpost zullen we uitleggen wat deze nieuwe wetgeving inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn, met een focus op twee specifieke stoffen: 3-CMC en Eutylone.

Waarom deze veranderingen?

Deze wijzigingen in de wetgeving zijn het gevolg van ernstige gezondheids- en sociale risico’s die zijn geïdentificeerd in verband met bepaalde nieuwe psychoactieve stoffen. Internationaal werd daarom besloten dat maatregelen moeten worden genomen om het gebruik van deze stoffen te beperken. De nieuwe psychoactieve stoffen 3-CMC, brorfine, Eutylone en metonitazeen worden daarom door de Nederlandse overheid op lijst I van de Opiumwet geplaatst.

Wat betekent plaatsing op lijst I?

De plaatsing van stoffen op lijst I van de Opiumwet heeft nu dus ernstige juridische gevolgen. Volgens artikel 2 van de Opiumwet is het verboden om deze stoffen binnen of buiten Nederland te brengen, te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken, te vervoeren, aanwezig te hebben of te vervaardigen. Met andere woorden, het bezit en de handel in deze stoffen worden illegaal.

Welke stoffen worden beïnvloed?

Het besluit van 4 september 2023 heeft betrekking op vier specifieke stoffen:

  • 3-CMC: (3-chloormethcathinon, clofedron): Dit is een psychoactieve stof met stimulerende effecten. Het behoort nu tot de verboden stoffen op lijst I.
  • Brorfine: Ook bekend als brolamfetamine, is een andere psychoactieve stof die nu verboden is en op lijst I wordt geplaatst.
  • Eutylone: Dit is een stof die ook bekendstaat als N-ethylbutylon en wordt beschouwd als een psychoactieve stof met vergelijkbare effecten als andere verboden stoffen.
  • Metonitazeen: Deze stof staat bekend als N,N-diethyl-2-[(4-methoxyfenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethaanamine en wordt nu ook als verboden beschouwd.
3CMC & 2MMC vervanger kopen = morgen al in huis

Internationale context

Deze veranderingen in de Nederlandse wetgeving zijn gebaseerd op internationale besluiten en verdragen. De Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties heeft besloten om deze stoffen onder controlemaatregelen te plaatsen vanwege ernstige gezondheidsrisico’s. Dit besluit is in lijn met internationale verdragen zoals het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen en het Verdrag inzake psychotrope stoffen.

Waarom zo snel?

Een terechte vraag die bij velen kan opkomen is waarom deze wijzigingen zo snel worden doorgevoerd. De beslissing om deze stoffen op lijst I van de Opiumwet te plaatsen, is niet overhaast genomen. Het is volgens de overheid het resultaat van uitgebreid onderzoek en evaluatie van de potentiële gevaren die deze stoffen met zich meebrengen.

Daarnaast is er eerst en vooral de internationale verplichting om deze stoffen te reguleren, zoals vastgelegd in internationale verdragen. Door snel actie te ondernemen, kan Nederland voldoen aan deze verplichtingen en de samenwerking met andere landen op het gebied van drugsbestrijding vergemakkelijken.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 12 september 2023, de dag na publicatie in het Staatsblad. Dit betekent dat vanaf die datum het bezit, de handel, en alle andere activiteiten met betrekking tot 3-CMC, brorfine, Eutylone en metonitazeen illegaal zijn in Nederland.

Bestel nu het nog kan! Krijg 20% korting met de code: 3CMC20 We verwerken echter geen bestellingen voor België of Nederland.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site maakt gebruik van cookies om jou een betere ervaring te bieden. Door verder te gaan, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.